Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Nieuwe bestuursvoorzitter

Met ingang van 1 november 2019 is Agnita Mur benoemd als bestuursvoorzitter.

Wij zijn verheugd dat wij met ingang van 1 november 2019 Agnita Mur kunnen benoemen als bestuursvoorzitter van het Atlas College. Wij menen in Agnita een uitstekende kandidaat te hebben gevonden en feliciteren haar van harte met haar benoeming.

Agnita beschikt over een brede ervaring op bestuurlijk terrein. Zo beheerde zij de afgelopen twaalf jaar in de hoedanigheid van lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden een breed scala aan beleidsportefeuilles. In de jaren daarvoor bekleedde zij bij Inholland en in de hotellerie diverse directeursfuncties, onder meer op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarnaast was zij tot voor kort lid van de Raad van Toezicht bij de Dunamare Onderwijsgroep (voorgezet onderwijs).

Kenmerkend voor Agnita is haar klant-, mens- en resultaatgerichte basishouding. Kortom een ondernemende, verbindende bestuurder, die zich richt op ontwikkeling, innovatie, resultaat en samenwerking.

De eerste weken van november zal de huidige bestuursvoorzitter Hans Verschoor, Agnita wegwijs maken binnen het Atlas College. Ingaande 14 november zal hij zijn taken en verantwoordelijkheden overdragen aan Agnita Mur.

Namens de Raad van Toezicht wensen wij Agnita Mur veel succes. Wij zien uit naar een inspirerende en prettige samenwerking. Tegelijkertijd danken wij Hans Verschoor hartelijk voor zijn inzet voor het Atlas College gedurende de achterliggende jaren. Hij laat een gezonde organisatie achter die er op alle terreinen goed voorstaat en klaar is voor de toekomst.

 

Ga terug

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!