Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Newton is superschool

Volgens Elsevier Weekblad verdient SG Newton het predicaat 'Superschool'. Het weekblad komt tot deze conclusie op basis van de gegevens van de onderwijsinspectie.

Uit het onderzoek blijkt dat SG Newton in Hoorn, een locatie van het Atlas College, als een van de twee scholen in de provincie Noord-Holland het best mogelijke predicaat van 'superschool' verdient. In Nederland hebben slechts 22 scholen dit predicaat gekregen.

In het onderzoek heeft Elsevier Weekblad alle scholen beoordeeld op 'harde' onderwijsresultaten en daarbij gekeken naar vier onderdelen: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en gemiddelde cijfer voor het examen.

Bij de onderwijspositie is gekeken naar de leerling in de derde klas ten opzichte van het advies dat de basisschool gaf. Komt een leerling bijvoorbeeld met vmbo-kader advies in mavo-3, dan is dat een pluspunt voor de school. Komt een leerling 'lager' uit, dan telt dit juist als een minpunt. Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, ofwel de tijd die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, uitgedrukt in het percentage bevorderden.

Bovenbouwsucces
Het derde onderdeel is het zgn. bovenbouwsucces: het percentage leerlingen dat overgaat zonder zittenblijven en dat in de hoogste klas in één keer het examen haalt. Het vierde onderdeel is het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Omdat één zwakke klas het beeld kan vertekenen, zijn voor alle onderdelen de gemiddelden over drie jaar berekend. Afhankelijk van de scores op de verschillende onderdelen, wordt een school door Elsevier Weekblad aangemerkt als super, goed, voldoende en slecht.

Alle gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie. Uit het overzicht dat Elsevier Weekblad 20 januari jl. heeft gepubliceerd, met daarin de winnaars per provincie , blijkt dat zich in Noord-Holland zeven scholen  winnaar mogen noemen, waarvan twee volgens Elsevier het predicaat 'super' verdienen, een van deze twee scholen is de afdeling mavo (vmbo-gt) van SG Newton in Hoorn.

Ga terug

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!