Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

EOA online: bericht van het (thuis)front

Niet alleen de reguliere leerlingen van de Atlasscholen zitten thuis, ook de anderstalige leerlingen (EOA) kunnen niet meer naar school komen. EOA staat voor 'Eerste Opvang Anderstaligen'. Zowel bij De Dijk als bij Newton ontvangen deze jongeren les.

Niet alleen de reguliere leerlingen van de Atlasscholen zitten thuis, ook de anderstalige leerlingen (EOA) kunnen niet meer naar school komen. EOA staat voor 'Eerste Opvang Anderstaligen'. Zowel bij De Dijk als bij Newton ontvangen deze jongeren les. Jacqueline Kruize, verantwoordelijk voor de EOA bij SG Newton, beschrijft hoe het met haar leerlingen gaat.

Jacqueline, namens het EOA-team: "3 weken geleden stonden we voor de opdracht om ook onze leerlingen online zo goed mogelijk onderwijs te geven. Dat was een hele klus voor een zeer kwetsbare groep. De belangrijke speerpunten onder het werken thuis zijn immers naast digitale vaardigheden toch ook een thuisfront dat hulp kan bieden. Hoe zou de EOA dat nu kunnen redden?

We hadden het grote voordeel dat de leerlingen in de klassen al gewend waren om les te krijgen op het Chromebook met Classroom. Ook hebben we zowel voor Nederlands als rekenen volledig digitale methodes. Ook al spreken de mensen thuis vaak nauwelijks Nederlands, ze helpen hun kinderen wel zoveel mogelijk want voor vrijwel allemaal is onderwijs van groot belang. En we hadden op school voldoende Chromebooks die uitgeleend konden, worden waardoor alle leerlingen thuis een ‘device’ hebben. Al die pluspunten hebben ertoe geleid dat de vier groepen hun eigen weg hebben gevonden in de digitale wereld van lesgeven. Op 1 leerling na zijn ze alle 50 in het vizier en maken ze heel trouw, of iets minder trouw, de lessen die klaar worden gezet in Classroom. Elke groep heeft zijn eigen manier. In EOA 1 krijgen de leerlingen een gedifferentieerde individuele begeleiding. Er zijn dagelijks opdrachten in Classroom voor allemaal, maar daarnaast krijgen ze privéles per video. In de eindgroep is er juist een vast moment in de week waar alle leerlingen samenkomen in Hangouts om met elkaar te spreken. Kortom, ook in deze moeilijke tijd kunnen we tevreden zijn over de grote inzet van de meeste van onze leerlingen en de mogelijkheden die er toch ook voor onze meest kwetsbare leerlingen zijn."

Ga terug

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!