Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Aanbod, advies & Toelating

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Atlas College)
Het onderwijskundig rapport
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een onderwijskundig rapport (OKR) moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem.

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool.
Binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland afspraken gemaakt over de toelating die ook door de scholen van het Atlas College worden toegepast.

vereiste adviezen

COPERNICUS SG (Hoorn)

type brugklasvereist advies
mavo/havo brugklas (regulier en sport)mavo (vmbo-theoretisch) en mavo/havo
havo/vwo brugklas (regulier en sport)havo, havo/vwo, vwo
vwo brugklas (regulier of met aanbod sport)vwo

OSG WEST-FRIESLAND (Hoorn)

type brugklas vereist advies
mavo/havo-brugklasmavo (vmbo-theoretisch), mavo/havo
havo/vwo-brugklashavo, havo/vwo, vwo
vwo-klasvwo

SG NEWTON (Hoorn)

type brugklas vereist advies
vmbo kader-, basis-brugklasbasis beroepsgerichte leerweg of hoger
mavo-, vmbo kader-brugklaskaderberoepsgerichte leerweg of hoger
mavomavo (vmbo-theoretisch) of hoger

SG DE DIJK (Medemblik)

type brugklas vereist advies
vmbo/mavo-brugklas (+FLE)vmbo beroepsgerichte leerwegen of hoger
mavo/havo-brugklas (+FLE)mavo (vmbo-theoretisch) en mavo/havo
havo/vwo-brugklas (+FLE)havo. havo/vwo, vwo

SG DE TRIADE (Edam)

type brugklas vereist advies
basisberoepsbasis beroepsgerichte leerweg of hoger
kaderberoepskader beroepsgerichte leerweg of hoger
gemengdgemengde/theoretische leerweg of hoger
technische mavogemengde/theoretische leerweg of hoger

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter