Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Ouder- & leerlingenraad

Elke locatie kent een ouderraad. De leden vormen een klankbord voor de directie van de locatie. De ouderraad adviseert de directie bovendien over zaken als onderwijs, begeleiding, buitenschoolse activiteiten en dergelijke.

Leerlingenraad

Bovendien functioneert op elke locatie een leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de locatieleiding over zaken die vooral de leerlingen aangaan.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter