Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Aanmeldingsformulieren

Eerste leerjaar
De aanmelding verloopt in de regel via de basisschool. In januari sturen wij alle basisscholen in de regio een set aanmeldingsformulieren toe. Het formulier kunt u ook downloaden. Wij attenderen u erop dat het formulier voor onze Hoornse locaties uiterlijk 16 maart 2018 voor 16.00 uur in bezit moet zijn van de Atlaslocatie waarvoor de leerling wordt aangemeld. In dit verband attenderen wij u op de afspraken die het Atlas College met het Tabor College heeft gemaakt, voor wat betreft het aantal leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. Leerjaar 2 of hoger
Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas Collge, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier 'leerjaar 2 ogf hoger'. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.Onderwijsaanbod
De scholen van het Atlas College bieden vmbo t/m vwo-onderwijs. Een overzicht van het onderwijsaanbod en de vereiste adviezen vindt u hier


Platformformulier
Het zgn. platformformulier kunt u downloaden van de site van de het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. U vindt het formulier onder het kopje schoolkeuze. 


Opsturen
Het aanmeldingsformulier kan na invulling en ondertekening direct naar de Atlaslocatie gestuurd worden, waarvoor de leerling wordt aangemeld. De adresgegevens vindt u op het formulier. 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!