Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Aanmelding 2021-2022

Vanaf 1 januari 2021 bent u welkom om uw kind bij de scholen van het Atlas College aan te melden. Hieronder geven we u een overzicht van de aanmeldprocedure:

 1. Aanmeldformulier digitaal invullen
  1. Vul het formulier hier in
  2. Print het formulier
  3. Onderteken het formulier
  4. Scan het en stuur het met eventuele bijlagen naar het aanmeld-emailadres van de betreffende school. Of print het en stuur het per post naar de betreffende school of breng het persoonlijk langs.
 2. Aanmeldformulier handmatig invullen
  1. Download het formulier hier
  2. Vul het handmatig in
  3. Onderteken het formulier
  4. Stuur het, met eventuele bijlagen, per post naar de betreffende school of lever het persoonlijk in.

Contactgegevens scholen

Copernicus SG - aanmelden.copernicus@atlascollege.nl
OSG West-Friesland - aanmelden.osg@atlascollege.nl
SG Newton - aanmelden.newton@atlascollege.nl
SG De Dijk - aanmelden.dedijk@atlascollege.nl
SG De Triade - aanmelden.detriade@atlascollege.nl

LET OP!
Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 19 maart 2021 voor 16.00 uur in het bezit is van de school waarvoor u heeft gekozen. Dat geeft de scholen de ruimte om de overdracht met het basisonderwijs voor de zomervakantie goed te organiseren. Daarnaast zijn er afspraken tussen het Atlas College en het Tabor College, voor wat betreft het maximum aantal aan te nemen leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. Die wordt na deze periode opgestart indien van toepassing.

Leerjaar 2 of hoger

Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas College, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier 'leerjaar 2 of hoger'. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter