Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Stichting Leergeld


Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Wie komen in aanmerking?
Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het bijstandsniveau. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen een beroep doen op Leergeld.
Voor meer informatie over inkomensnormen, kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs (zoals ouderbijdragen en excursies), de verstrekking van computers/laptops en het aanvragen van een bijdrage verwijzen wij u door naar de website www.leergeldwestfriesland.nl.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter