Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs op de locaties van het Atlas College wordt op verschillende manieren bewaakt. Zo wordt bij eindexamens goed gelet op het percentage geslaagden/gezakten, het niveau van de diplomering en de examenresultaten per vak. Daarnaast worden gegevens verzameld over het zittenblijven en het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat. Verder worden alle onderwijsprestaties van de leerlingen jaarlijks systematisch getoetst via een landelijk genormeerd systeem van het CITO.

De gegevens worden in de zgn. Vensters voor Verantwoording gepubliceerd waarin alle cijfermatige informatie van scholen voor voortgezet onderwijs is ondergebracht. Meer informatie vindt u op de website Scholen op de kaart.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!