Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur

Dringend advies: draag mondkapjes op school

In het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens lessen is niet nodig. Dit advies gaat in op maandag 5 oktober.

Het Atlas College neemt dit dringende advies over en dat zal vanuit de locaties gecommuniceerd worden aan leerlingen, ouders en medewerkers. Het advies voor het dragen van een mondkapje geldt voor de gangen, de aula en andere drukke ruimten, maar niet tijdens de reguliere lessen waar je genoeg afstand kan houden. Voor de praktijklessen of als leerlingen begeleid worden op een locatie waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gehouden, geldt het dringende advies ook.

Ga terug

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!