Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Aanmelding

Wilt u de open dagen van één van onze locatie bezoeken kijk dan hier voor de data.  Meer informatie over de school , de keuzemogelijkheden enz. vindt u ook in onze brochures.

Informatie over de aanmeldingsprocedure

Hieronder vindt u meer informatie over de aanmelding. Wij attenderen u tevens op de aanmeldingsprocedure en het overzicht van de vereiste basisschooladviezen.

Eerste leerjaar
Vanaf januari 2020 kunt u uw kind aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden, invullen en ondertekend opsturen/inleveren. Wij attenderen u erop dat het formulier voor onze Hoornse locaties uiterlijk 16 maart 2020 voor 16.00 uur in bezit moet zijn van de Atlaslocatie waarvoor de leerling wordt aangemeld.
In dit verband attenderen wij u op de afspraken die het Atlas College met het Tabor College heeft gemaakt, voor wat betreft het aantal leerlingen per school en de eventuele lotingsprocedure. Leerjaar 2 of hoger
Wanneer een leerling tussentijds overstapt van een VO-school naar een van de locaties van het Atlas Collge, kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier 'leerjaar 2 ogf hoger'. Dit formulier kunt u downloaden en na invulling en ondertekening opsturen naar de betreffende locatie.Onderwijsaanbod
De scholen van het Atlas College bieden vmbo t/m vwo-onderwijs. Een overzicht van het onderwijsaanbod en de vereiste adviezen vindt u hier


Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Atlas College).
Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 
De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 

Binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Atlas College worden toegepast.

Opsturen
Het aanmeldingsformulier kan na invulling en ondertekening  worden ingeleverd bij de school van uw keuze. Het formulier kan ook worden opgestuurd per post. De adresgegevens vindt u op de eerste pagina van het aanmeldformulier. 

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!