Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

De vijf Atlasscholen

Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap waaronder de vijf scholen OSG West-Friesland, Copernicus SG, SG Newton, SG De Dijk, SG De Triade vallen. Elk heeft een eigen sfeer en karakter èn veel keuzemogelijkheden. De scholen van het Atlas College worden facilitair en beleidsmatig ondersteund door het Atlas Service Center.

Maatwerk dicht bij huis

Samen hebben de Atlasscholen jarenlange onderwijservaring en een solide basis in Hoorn, Edam en Medemblik. Alle vijf scholen bieden al jaren lang kwalitatief goed onderwijs (oordeel volgens de inspectie) , wat bijvoorbeeld blijkt uit de doorstroomcijfers en de examenresultaten door de jaren heen. Bij de Atlasscholen kun je onderwijs volgen op vmbo-, mavo-, havo of vwo-niveau. Maatwerk is bij ons vanzelfsprekend, zodat de leerling dicht bij huis onderwijs kan volgen dat precies bij zijn of haar talenten past.

Een aantal bijzonderheden

Behalve de 'gewone' lessen, kunnen leerlingen bij de Atlas Scholen kiezen voor extra lessen in bijvoorbeeld Chinees, sport, theater, dans of muziek. Fast Lane English leidt op tot het Cambridge certificaat.

Bij OSG West-Friesland kun je op havo-niveau het Technasium volgen en SG Triade biedt nieuwe vakken als Media, Vormgeving en ICT aan. 

Copernicus SG hanteert een, in Hoorn unieke, tweejarige brugperiode en bij SG De Dijk in Medemblik is het bij sommige richtingen zelfs mogelijk je uiteindelijke studiekeuze uit te stellen tot na het derde leerjaar.

Onze locaties

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!