Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Het Atlas College

Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn, Medemblik en Edam en omgeving en heeft drie locaties in Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), een in Medemblik (SG De Dijk) en een in Edam (SG De Triade). Samen bieden deze scholen onderwijs van vmbo tot en met vwo.

Het openbare karakter van het Atlas College wordt zichtbaar in het streven om leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen en hun te leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. De wijze waarop de scholen deze doelstelling invullen, verschilt van school tot school en dit geldt ook voor het karakter, de sfeer, het onderwijsaanbod, de pedagogische en didactische aanpak. Niet voor niets heeft elke Atlasschool haar eigen 'gezicht'. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.

Lees meer...

Onze locaties

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!