Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

LB-, LC- en LD-functies

Als docent moet u zich volledig kunnen richten op uw primaire taken: lesgeven, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. In het kader van het taakbeleid leggen we duidelijk vast voor welke werkzaamheden wij uw inzet verwachten.

Binnen het tweedegraads lesgebied kennen we LB- en LC-functies. Een LC-functie wordt toegekend op basis van het verrichten van taken m.b.t. onderwijsontwikkeling en/of projectmatige werkzaamheden.

Voor het eerstegraads gebied geldt een soortgelijk verhaal. Binnen dit gebied kennen wij LC- en LD-functies. LD-functies worden toegekend op basis van locatie of Atlasbrede onderwijs ontwikkeltrajecten.

Het Atlas College leert je schitteren!